Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

23/07/2019 - 03:27 PM
Sáng ngày 22/7/2019, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và Trưởng, Phó ban Thanh tra nhân dân 11 phường.
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Túc – Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam truyền đạt những nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận để thực hiện tốt nhiệm vụ của MTTQ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh MTTQ Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận không chỉ là việc riêng của Mặt trận mà còn phụ thuộc vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý, phối hợp của chính quyền.
Trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần sử lý tốt mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận; mở rộng nội dung và nâng cao chất lượng Quy chế phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền các cấp; thường xuyên phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên với mặt trận; không ngừng củng cố, mở rộng và đối mới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo hướng tăng thêm người tiêu biểu, có uy tín trong các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, tăng thêm người ngoài Đảng để Ủy ban Mặt trận vừa tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, vừa có năng lực hoạt động thiết thực.   
Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá khái quát lại nội dung báo cáo viên vừa truyền đạt đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam các phường cần tập trung rà soát, bổ sung xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; xây dựng Thông báo phân công công tác trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; kiện toàn các Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp với Thường trực HĐND phường, UBND phường; Chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018