Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

22/07/2019 - 04:55 PM
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch số 218/KH - MTTQ-BTT ngày 14/8/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII với các nội dung trọng tâm sau:
Một là, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” theo Kết luận 62 của Bộ chính trị (khóa X); về Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp quy liên quan đến vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam từ đó tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.
Với mục đích đó, công tác tuyên truyền đã được các phường quan tâm, triển khai đúng tiến độ, thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với thời lượng tuyên truyền được nâng lên và bằng nhiều hình thức như treo 300 banner các trục đường, tuyến phố chính trên địa bàn quận; 01 tranh cổ động tại ngã tư phố Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; 02 cụm hồng kỳ phía ngoài cổng trụ sở quận; cắm cờ hồng kỳ tại tường rào trụ sở quận, phường và treo khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn tại các điểm trung tâm, chạy chữ trên màn hình Led tại trụ sở quận, phường; đăng gần 100 tin bài truyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP tại trang Web của quận, phường, từ đó huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.
 
Một số hình ảnh tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Hai là, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương góp phần chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.
Quán triệt tinh thần đó, MTTQ quận, phường đã xây dựng các nội dung thi đua cụ thể, phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên, qua đó thu hút nhiều tầng lớp Nhân dân tham gia. Các nội dung thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP đều được gắn với các phong trào thi đua quận và cơ sở phát động; nhất là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.v.v. Nhiều phường đã gắn nội dung thi đua với tổ chức biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động 6 tháng đầu năm 2019; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, gắn với hoạt động cụ thể như: MTTQ Việt Nam quận, phường hỗ trợ xây mới cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng, phường Thượng Đình với số tiền 291.179.000đ và hỗ trợ sửa chữa cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huyền, phường Kim Giang với số tiền 58.660.000đ.
Có thể nói công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024 được triển khai đồng bộ từ quận đến cơ sở, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả, gắn với việc phát động các phong trào thi đua, thông qua những công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình của mỗi phường, mỗi khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của MTTQ và sự đồng thuận xã hội để Đại hội MTTQ Việt Nam TP thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc./.
Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác

Nhiệm kỳ mới, quyết tâm mới

23/09/2019 - 7.274 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín