Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết

27/06/2019 - 04:17 PM
Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết: “Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tuc bố trí công tác trên địa bàn Hà Nội”.
Đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Ngày 26/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến, kiến nghị phản biện xã hội đối với dự thảo: Tờ trình UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND Thành phố “Về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tuc bố trí công tác trên địa bàn Hà Nội”.
Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; cùng dự có đại diện lãnh đạo HĐND – UBND, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của Thành phố; lãnh đạo Liên hiệp Hội KHKT Thành phố,  các  Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện lãnh đạo cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 08/2013 của HĐND Thành phố, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 18 chức danh; ở thôn, tổ dân phố là 7 chức danh. Theo Quy định mới trong dự thảo lần này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã còn không quá 10 chức danh; ở thôn, tổ dân phố còn 3 chức danh. Chủ trương của Thành phố đang kiện toàn, sát nhập thôn, tổ dân phố. Trên thực tế, mỗi chức danh hiện nay kiêm nhiệm nhiều việc, đòi hỏi chất lượng công việc ngày càng cao, cán bộ thôn, tổ dân phố đa số là cao tuổi. Yêu cầu công việc cao, mức phụ cấp còn thấp dẫn tới khó khăn trong bố trí cán bộ và thu hút cán bộ trẻ có trình độ vào công tác tại cơ sở.
Để thực hiện nội dung phản biện phù hợp, sát thực tế, trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã lập đoàn khảo sát thực tế tại UBND quận Bắc Từ Liêm và UBND huyện Gia Lâm do đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn nhằm trao đổi, thảo luận với đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại cơ sở và đại biểu nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết trên của HĐND TP.
Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng đề án và dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố. Thực tế ở Hà Nội đã triển khai thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở 05 quận, huyện. Kết quả đánh giá sơ bộ việc thí điểm sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không có vướng mắc, phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2019 của Chính phủ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết nếu được thông qua sẽ tăng cường thực hiện kiêm nhiệm giữa các chức danh, đảm bảo tinh gọn bộ máy, đầy đủ chức danh phụ trách từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay của cơ sở đồng thời tiết kiệm được nguồn ngân sách đang ngày càng hạn hẹp.
Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn: dự thảo quy định số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ít đi so với hiện nay nhằm tinh gọn bộ máy nhưng mức phụ cấp cũng ít hơn là không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường và chưa tạo động lực để cán bộ yên tâm công tác. Các ý kiến đề nghị nghiên cứu nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách cấp xã (có thể cao hơn hoặc bằng mức quy định trong Nghị quyết 08/2013 của HĐND Thành phố).
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Anh Tuấn tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết của các đại biểu. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ những nội dung mà các đại biểu đã đề cập và gửi cơ quan soạn thảo để bổ sung Nghị quyết.
Nguyễn Thị Thanh Vân
Chuyên viên Ban Dân chủ - Pháp luật

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín