Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020

02/07/2020 - 01:01 PM
Kỳ họp thứ 14- HĐND thị xã khoá XIX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra trong 2 ngày 1-2/7. Tại kỳ họp, đồng chí Hà Việt Phong – UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây thông báo một số vấn đề chung của cử tri và Nhân dân Thị xã quan tâm; kết quả xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và một số kiến nghị với HĐND, UBND Thị xã.
 
Kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Trong 6 tháng đầu năm 2020, cử tri và nhân dân ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm an ninh, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2020 của thị xã, các địa phương, đơn vị. 6 tháng đầu năm, mặc dù còn có nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vấn đề lớn, phức tạp phát sinh trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị thị xã vào cuộc, triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt, không ghi nhận ca dương tính xảy ra trên địa bàn; công tác triển khai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bước đầu đã hoàn thành đảm bảo đúng quy định. Trong lúc khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và MTTQ Việt Nam các cấp, các tầng lớp Nhân dân thị xã đã có nhiều hoạt động ủng hộ thiết thực chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19, đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng... Điều đó khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bám sát sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam Thành phố và Thị ủy Sơn Tây, ngay từ đầu năm Mặt trận Thị xã đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thị xã, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đề nghị HĐND, UBND thị xã và các phòng, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết các nội dung mà cử tri quan tâm như:  Tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay trên địa bàn, như: Vấn đề thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hoạt động của các hợp tác xã..., đặc biệt là quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại các phường trên địa bàn, như Trung Sơn Trầm, Trung Hưng, Viên Sơn...Tập trung chỉ đạo sớm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp đất dãn dân, cấp giấy CNQSD đất ở tại một số địa phương như Sơn Đông, Cổ Đông, Xuân Khanh, Kim Sơn, Đường Lâm...Các giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị di tích trên địa bàn, như Thành cổ, đền Và, Làng cổ ở Đường Lâm, đặc biệt là việc quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, xử lý vấn đề môi trường, cải tạo cảnh quan du lịch Làng cổ ở Đường Lâm. Tháo gỡ những vướng mắc để sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác một số chợ trên địa bàn xã Sơn Đông, Xuân Sơn và công trình Trung tâm Văn hóa thị xã. Phối hợp với các sở, ngành Thành phố có biện pháp kiểm soát quy trình vận hành của các công ty xử lý rác thải ở Xuân Sơn, giảm thải ô nhiễm, đảm bảo chất lượng môi trường các khu dân cư xung quanh.Chỉ đạo xử lý dứt điểm một số điểm ngập úng trong khu dân cư. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Nhất là việc phối hợp hướng dẫn thiết lập hồ sơ và thực hiện các quy trình về công tác cấp giấy CNQSD đất cho các cơ sở tôn giáo theo chỉ đạo chung của Thành phố.
Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây
 
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019