Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020

26/02/2020 - 01:32 PM
Chiều 26/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  nhiệm kỳ 2019 – 2024, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Vũ Xuân Hùng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và huyện Chương Mỹ, chính vì vậy, MTTQ Việt Nam huyện xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm lớn. Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ khóa XVIII, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); Thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ; Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…
Hội nghị cũng đã thông qua các Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Thanh tra huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2020; triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Kế hoạch công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2020...
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung, Chương trình, Kế hoạch MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai. Đồng thời báo cáo thêm một số nhiệm vụ MTTQ cơ sở đã triển khai từ đầu năm tới nay.
Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hùng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và huyện Chương Mỹ và MTTQ huyện đã triển khai 6 nội dung trọng tâm lớn tại hội nghị này. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí đề nghị: MTTQ các xã, thị trấn cần tập trung hướng dẫn, tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân ở cơ sở, đảm bảo tiến độ; tổ chức tốt việc triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia vào các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền thực hiện Đề án số 32 của Huyện ủy về thí điểm kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân…
Hoài Lưu

Các tin tức khác

Giao ban Công tác Mặt trận Quý I

27/04/2020 - 12.192 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín