Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh giao ban công tác Ban tư vấn 8 tháng đầu năm 2020

19/08/2020 - 05:52 PM
Chiều ngày 19/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức họp giao ban công tác Ban tư vấn 8 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí là thành viên Ban tư vấn Pháp luật và Kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo công tác Dân chủ Pháp luật và công tác của 2 Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 8 tháng đầu năm 2020. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2020, 14 thành viên của Ban tư vấn Pháp luật và Kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hoạt động rất tích cực, có trách nhiệm; đóng góp 20 bài tham luận có chất lượng phục vụ hội nghị phản biện xã hội vào 02 Đề án của UBND huyện gồm dự thảo Đề án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Đông Anh trong quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025, theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng OCOP”; tham gia đóng góp ý kiến phản biện vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy 22 xã, thị trấn được nhân dân đánh giá rất cao.
 
Toàn cảnh hội nghị
Sau khi nghe báo cáo, hội nghị tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiện toàn 02 Ban tư vấn và Quy chế hoạt động của 02 Ban.
Các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đạt được trong công tác Dân chủ Pháp luật và công tác của các Ban tư vấn từ đầu năm đến nay. Đồng thời, nhất trí kiện toàn đồng chí Đỗ Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là Trưởng Ban tư vấn Pháp luật thay đồng chí Nguyễn Thị Việt Anh - HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện một lần nữa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí là thành viên 02 Ban tư vấn. Về nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị các thành viên 02 Ban tư vấn tích cực hơn nữa vào công tác giám sát việc triển khai thực hiện một số Đề án mà Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã góp ý phản biện; tiếp tục duy trì tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để MTTQ huyện hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với cấp ủy năm 2020./.
 
  y ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019