Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh ký giao ước thi đua tại 03 cụm thi đua của huyện năm 2020

28/02/2020 - 04:30 PM
Trong 3 ngày 25,27,28/02/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức họp triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua tại 03 cụm thi đua số 1,2 và 3 của mặt trận huyện. Tham dự hội nghị tại mỗi cụm gồm: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã đăng cai; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong cụm.
Tại các hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cụm trưởng mỗi cụm thông qua kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2020, Quy chế hoạt động của cụm thi đua. Sau đó, lần lượt Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong Cụm phát biểu thảo luận về các nội dung trong kế hoạch và quy chế hoạt động cũng như nội dung đăng ký thi đua của từng đơn vị.
Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị cụm trưởng trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2020; đồng thời định hướng các đơn vị đăng ký nội dung thi đua gắn với nội dung trọng tâm mà MTTQ huyện đăng ký với cấp ủy.
Các đơn vị trong cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua năm 2020
Kết thúc hội nghị, các đơn vị trong từng cụm tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019