Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh sơ kết công tác Mặt trận quý 3 và 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

29/09/2020 - 02:48 PM
Sáng 29/9/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị  sơ kết công tác Mặt trận quý 3; sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo.
Toàn cảnh hội nghị
Báo cáo tại hội nghị, trong quý 3/2020, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó đã phối hợp vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1 tỷ 181 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các nạn nhân bị tai nạn lao động… trên địa bàn Huyện. Vận động nhân dân tổ chức tang lễ đảm bảo các nguyên tắc trong phòng chống dịch bệnh Covid19, trong quý 3 số người qua đời đưa đi hỏa táng đạt 93,6%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tăng cường, MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức 2 đoàn giám sát đối với 24 xã, thị trấn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid; MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hộ và nhân dân.
Về thi hành Luật MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn chú trọng thực hiện các quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam quy định tại Luật MTTQ Việt Nam năm 2015. Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức được 98 buổi tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, NQ TW4 khóa 12 với trên 8 nghìn lượt người tham gia. MTTQ từ Huyện đến cơ sở tổ chức được 287 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Vận động quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp đạt trên 20 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh kiến nghị với Đảng, chính quyền…được thực hiện tốt, góp phần chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
  Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thực hiện      quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các năm tiếp theo.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác

Cầu nối ý Đảng với lòng dân

18/11/2020 - 10 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019