Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức sơ kết công tác măt trận 6 tháng đầu năm 2020

07/07/2020 - 06:30 PM
Sáng 7/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có: Ông Nguyễn Quốc Huy – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; ông Đỗ Ngọc Bích – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bà Nguyễn Thị Tám - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Hoa - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt, tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid - 19. MTTQ và các tổ chức thành viên đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống dịch bằng nhiều hình thức như: Hội LHPN huyện thành lập 24 đội xung kích với 680 hội viên, phát 40 ngàn tờ rơi thực hiện phong trào “ba sạch”, 100 ngàn tờ gấp “Xây dựng cụm dân cư an toàn”; Huyện Đoàn đã thành lập 48 đội hình tuyên truyền lưu động; Hội Cựu chiến binh huyện tham gia phát trên 23 nghìn tờ rơi và trên 4 nghìn khẩu trang; kêu gọi, phát động rộng rãi cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Phòng chống dịch bệnh Covid-19” với số tiền đạt trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trợ giúp nhân dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, MTTQ, các tổ chức thành viên còn tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” được gần 2 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch, đồng thời tổ chức trao tặng xe máy, xe đạp các loại, ti vi, bò giống cho các hộ mới thoát nghèo với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động.
Sau khi thông qua báo cáo, hội nghị tiếp tục được nghe bà Nguyễn Thị Tám-UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Duy Lâm - Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của UBND và HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020.
Ông Đỗ Ngọc Bích-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng hoa chúc mừng các ông, bà được kiện toàn bổ sung vào Ủy viên UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024
 Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh khóa 19: biểu quyết đồng ý cho thôi không tham gia Ủy viên UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đối với 10 ông, bà do nghỉ hưu hoặc chuyển công tác và kiện toàn bổ sung 9 ông, bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, hội nghị thống nhất biểu quyết bà Đỗ Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa 19, bầu vào Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019