Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

27/05/2019 - 04:21 PM
Sáng ngày 27/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và TT Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Đây là lớp đầu tiên trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác năm 2019
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chức – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, báo cáo viên; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành ,đoàn thể của huyện; cán bộ làm công tác Mặt trận, Thanh tra Nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Theo kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm nay được chia thành 2 lớp, mỗi lớp được tổ chức trong 2 ngày liên tục từ 27/5 – 30/5/2019. Các học viên được học tập và nghiên cứu 4 chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gắn với vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Gia Lâm; tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quy trình bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 – 2021; một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì ngườnghèo” theo Quyết định 1198/QĐ-MTTW ngày 26/12/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Thông qua duy trì và tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cũng như vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện tới cơ sở. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019