Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2021 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2021

13/01/2021 - 04:15 PM
Sáng 12/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2021 và phát động, ký giao ước thi đua năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo và đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Thị Huyền- Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 64 ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 15- HĐND huyện Gia Lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Các đại biểu tham dự đã được nghe Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm năm 2020. Trong năm Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy được vai trò trong hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được chú trọng quan tâm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, góp phần định hướng dư luận xã hội và phản ánh kịp thời thông tin hai chiều đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và việc phối hợp tổ thành công Đại hội Đảng các cấp huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020- 2025.


                                                           Toàn cảnh hội nghị
Mặt trận các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động và quan tâm, sâu sát ở cơ sở; chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tích cực ủng hộ các Quỹ đạt hiệu quả cao như Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” tiếp nhận trên 1,38 tỷ đồng; Quỹ phòng chống Covid-19 được trên 11 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ 3,1 tỷ đồng và nhất là Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận trên 3,3 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” đã trao tặng 3.107 suất quà, hỗ trợ xây, sửa 41 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 15 phương tiện sản xuất; hỗ trợ kinh phí 62 hộ nghèo và 62 thành viên hộ thoát nghèo… 
Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến làm rõ thêm những kết quả của MTTQ huyện phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Các xã, thị  trấn ký giao ước thi đua năm 2021
Tại hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UB MTTQ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024 và ký giao ước thi đua năm 2021./.
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019