Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019-2024

13/10/2021 - 11:08 AM
Sáng ngày 12/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư huyện uỷ; ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT HĐND Huyện; ông Hoàng Anh Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm cùng các ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024.
Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm: Trong 9 tháng đầu năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm đã chủ động, tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng như tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền vận động nhân dân triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm đã tích cực, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt hiệu quả, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn Huyện. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm đã có nhiều đổi mới, hướng về khu dân cư vời nhiều cách làm hay, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn huyện đã tổ chức 164 Hội nghị đại biểu nhân dân khu dân cơ và 22 Hội nghị đại biểu nhân dân xã, thị trấn bằng hình thức lấy phiếu xin ý kiến và tổ chức Hội nghị trực tiếp với 3.069 ý kiến đóng góp bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 70,4%. MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm cũng đã làm tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công, và các hoạt động Vì người nghèo, nhân đạo từ thiện; phối hợp tổ chức tặng 6.935 suất, trị giá 2,55 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…. Vận động ủng hộ Quỹ “ Vì biển đảo Việt Nam” được trên 1,496 tỷ đồng. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID 19, đã vận động được trên 14 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật quy ra tiền được trên 8 tỷ đồng. Tổ chức thăm, tặng trên 15.600 suất quà, trị giá trên 8,3 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch.
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị
 
Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Gia Lâm đã thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả; tham mưu xây dựng các Đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.
3 tháng cuối năm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021, là: tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; Vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2021; Triển khai các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với tình hình dịch bệnh; Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo trên địa bàn Huyện và Đánh giá thi đua, tổng kết các hoạt động công tác Mặt trận năm 2021.
Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã triển khai công tác thi đua khen thưởng; phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 và kiện toàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024./.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020