Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh giám sát về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

18/06/2019 - 11:48 AM
Chiều ngày 14/6/2019, tại trụ sở Đảng ủy xã Tiến Thắng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức đoàn giám sát độc lập tại Đảng ủy xã Tiến Thắng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đoàn giám sát gồm các đồng chí: Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn; các đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Đại biểu xã Tiến Thắng có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trưởng các đoàn thể xã, Bí thư chi bộ các thôn.
Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện yêu cầu nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo của Đảng ủy về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết, việc triển khai, xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết; công tác tổ chức triển khai nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đồng chí Tạ Văn Đề - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng nhấn mạnh: Đảng ủy xã kịp thời ban hành Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn xã, vận động Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng ủy xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể xã xây dựng kế hoạch vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và Nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết và kế hoạch thực hiện của Đảng ủy xã. Đảng ủy xã đã lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức, bố trí các đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; đồng chí Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, làng; tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã; các chức danh kiêm nhiệm đều hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Bước đầu bộ máy của hệ thống chính trị xã đảm bảo tinh gọn.
Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân – Trưởng đoàn giám sát ghi nhận kết quả đã đạt được đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Tiến Thắng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, khắc phục một số tồn tại, hạn chế để Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đi vào cuộc sống.
                                                                                      Lê Đình Khoát

Các tin tức khác

Giám sát tốt thì phản biện tốt

09/10/2019 - 33 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018