Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020.

13/02/2020 - 05:55 PM
Ngày 13/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020, với nội dung kiểm điểm công tác Mặt trận tháng 1, tháng 2/2020 và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020.
Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung công tác Mặt trận tháng 1, tháng 2/2020 như: Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ, ngày 26/4/2018 của Ủy ban MTTQ Thành phố về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú đang công tác tại cơ quan, đơn vị; việc xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo công văn số 16/CV-MTTQ-BTT ngày 10/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; việc triển khai tuyên truyền phòng chống dịch Corona; kế hoạch triển khai tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân; kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng của các xã, thị trấn; rà soát toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ ngày 01/1/2020 đến ngày 12/2/2020 đã xây dựng triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2020; kết quả việc thực hiện vận động “Toàn dân thực hiện tang văn minh tiến bộ”; báo cáo dư luận xã hội tháng 02/2020. Đồng chí Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, trong đó đặc biệt là tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020; tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân từ thôn, tổ dân phố đến cấp xã, thị trấn; tổ chức tham gia vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các xã, thị trấn; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020.
Thông qua hội nghị giao ban công tác Mặt trận tháng 2 năm 2020, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị và sẽ triển khai công tác Mặt trận tháng 3 năm 2020 đạt hiệu quả thiết thực.
                                                                               Lê Đình Khoát

Các tin tức khác

Khi Hà Nội ta có Đảng

17/03/2020 - 630 lượt xem

Mềm hóa những vấn đề gai góc

24/02/2020 - 2.727 lượt xem
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018