Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phản biện vào dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

16/06/2020 - 06:08 PM
Sáng ngày 16/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện.  
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đào Trọng Phú – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Trọng Phú – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể: 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung nguồn lực, nhân lực phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19, đến nay huyện kiểm soát tốt tình hình; tổ chức phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tập trung phòng chống dịch cúm A/H5N6 trên gia cầm có hiệu quả; mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất tăng 4,8% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt kết quả tốt; công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt yêu cầu đề ra; các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa xã hội trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị và tài nguyên - môi trường được chú trọng; xử lý trật tự xây dựng được triển khai tích cực và mang lại hiệu quả tốt; an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kinh tế huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước cũng như Thành phố đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Sản xuất một số ngành công nghiệp trọng điểm bị sụt giảm; các hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí bị ảnh hưởng rõ rệt; chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi phục hồi chậm; nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Song, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện; cùng các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và Nhân dân chung tay phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, kinh tế của huyện vẫn duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 11.668 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, tăng 4,8% so cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp - xây dựng đạt 9.817 tỷ đồng, đạt 38,8% kế hoạch, tăng 6,3% so cùng kỳ; dịch vụ đạt 563,9 tỷ đồng, đạt 43,7% kế hoạch, tăng 5,4% so cùng kỳ; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.288 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch, giảm 5,4% so cùng kỳ. Cơ cấu các ngành kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tương ứng: 87,9% - 5,7% - 6,4%. …
Hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với các nội dung dự thảo báo cáo và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020: Công tác quản lý quy hoạch, trật trự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế; an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính; công tác quốc phòng,an ninh; công tác phối hợp giữa UBND với HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác thông tin, tuyên truyền …
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân  – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp kết quả góp ý gửi UBND huyện để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo báo cáo.
                                                                     Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019