Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phản biện vào dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao quần chúng huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

08/12/2020 - 05:52 PM

Chiều ngày 08/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao quần chúng huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lê Xuân Hùng – Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Xuân Hùng –  Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện trình bày nội dung cơ bản dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao quần chúng huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh: Mê Linh là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nói đến Mê Linh là nói đến vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử; tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đoàn kết trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Hai Bà Trưng. Sự nghiệp văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao huyện trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ, khởi sắc: Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao thành tích cao từng bước hội nhập với phong trào Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao Thủ đô. Tuy nhiên, các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao huyện Mê Linh vẫn còn nhiều mặt hạn chế, hệ thống đào tạo, huấn luyện các tuyến vận động viên còn ít và mỏng, thiếu đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các nguồn lực dành cho hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao huyện còn nhiều khó khăn. Thành tích tham gia hội thi, hội diễn, giải đấu kết quả về Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao chưa tương xứng với tiềm năng, mảnh đất và con người Mê Linh. Để phát triển và nâng cao hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển về Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao đã được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1992/QĐ/TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Việc xây dựng Đề án phát triển Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao quần chúng huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo là cần thiết nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Toàn cảnh hội nghị 
Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với việc xây dựng Đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về bố cục của đề án, tính cần thiết của đề án, thực trạng về hoạt động văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao trên địa bàn huyện, nội dung của đề án. Đề án có tính nhân văn cao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời kiến nghị Đề án sớm được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện tháng 12/2020.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân  – Ủy viên Ban Thường vụ  Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh  tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp gửi UBND huyện Mê Linh để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao quần chúng huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo
          
                                                                                      Lê Đình Khoát
                                                                  

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019