Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

11/01/2021 - 04:18 PM

Sáng ngày 06/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo” của UBND huyện Mê Linh. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Dương Thế Đăng – Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Mê Linh ( đơn vị soạn thảo Đề án ); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Thế Đăng –  Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện trình bày nội dung cơ bản dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”. Về tình hình cây xanh trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được quan tâm trồng mới, trồng bổ sung, nhất là dịp phát động Tết trồng cây hàng năm đã góp phần không nhỏ làm tăng số lượng, phong phú chủng loại cây xanh. Tuy nhiên, tình trạng trồng cây tạp còn nhiều, chưa đồng bộ về chủng loại, kích thước; công tác tổ chức, quản lý việc chăm sóc chưa đồng bộ, kịp thời nên tỉ lệ sống ít, chưa mang lại hiệu quả về cảnh quan, môi trường. Chính vì vậy cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ và từng người dân đối với công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hoa và giữ gìn vệ sinh môi trường; Từng bước định hướng quy hoạch, trồng mới, cải tạo đồng bộ hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh truyền thống trên địa bàn Huyện theo quy hoạch xây dựng và phát triển huyện Nông thôn mới; làm tốt công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình đô thị hóa, giữ gìn, chăm sóc, bảo vệ các loại cây truyền thống, cây đặc thù của từng thôn, tổ dân phố, địa danh, đối với di tích lịch sử văn hóa. làm thay đổi suy nghĩ và hành động về bảo vệ, chăm sóc cây xanh và hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư; từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân. Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao về việc trồng cây xanh: Kinh tế xanh - Đô thị xanh - Nông thôn xanh, trồng mới khoảng 5.400 cây xanh trên địa bàn huyện và quản lý, chăm sóc, duy trì hệ thống cây xanh, hoa sinh trưởng, phát triển.

PGS.TS Nguyễn Văn Lai – Nguyên Giảng viên Trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội phát biểu phản biện vào dự thảo Đề án.

Hội nghị đã có 07 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với việc xây dựng Đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về bố cục của đề án, tính cần thiết của đề án, thực trạng cây xanh trên địa bàn huyện, nội dung của đề án. Đề án có tính nhân văn cao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời kiến nghị Đề án sớm được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện.  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh  tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp gửi UBND huyện Mê Linh để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án “Trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”

          
                                                                                                            Lê Đình Khoát
                                                                                            Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019