Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

14/12/2020 - 05:02 PM

Sáng ngày 14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo của UBND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí chuyên gia trên các lĩnh vực; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hậu –  Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện trình bày nội dung cơ bản dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực của Mê Linh nói riêng đứng trước một bối cảnh lịch sử mới và đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự chuyển biến từ thời kỳ công nghiệp sang thời kỳ phát triển của khoa học công nghệ, của nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa diễn ra sâu rộng đã tác động đến tất cả các lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần của nhân loại, dẫn đến sự thay đổi căn bản các đặc tính văn hóa và giáo dục đã được hình thành qua nhiều thế hệ ở từng quốc gia và trên toàn thế giới. Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cung cấp nguồn nhân lực và nhân tài cho sự phát triển của khoa học công nghệ, mặt khác sự phát triển của khoa học công nghệ lại tác động vào toàn bộ cơ cấu hệ thống giáo dục, đòi hỏi GD&ĐT phải luôn tự mình vận động và phát triển đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, việc xây dựng Đề án ngâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mê Linh giai đoạn 2020 – 2025 là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người theo tiêu chí người Hà Nội văn minh, lịch sự giai đoạn 2020 – 2025, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho huyện giai đoạn trước mắt và lâu dài, phục vụ thiết thực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mục tiêu:

Về mạng lưới trường lớp: Đến năm 2025 dự kiến có 85 trường MN, TH, THCS; 01 Trung tâm GDNN-GDTX cụ thể: Mầm non: 27 trường (25 trường công lập, 02 trường tư thục); Tiểu học: 31 trường ( 30 trường công lập, 01 trường tư thục); THCS: 21 trường công lập THPT: 06 trường; Trung tâm GDNN-GDTX: 01 trung tâm; 100% các trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 100% các cơ sở giáo dục cấp đô thị đạt tiêu chí chuẩn về diện tích/người dân.

Về chất lượng đội ngũ giáo viên: Tỉ lệ CBQL đạt trên chuẩn 45,2 %, cụ thể như sau: Mầm non: 100%; Tiểu học: 15,6 %; THCS: 20 %; Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (Theo Luật Giáo dục 2019) : 100 % giáo viên MN, TH, THCS;Tỉ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là: 32,9 %, trong đó:  (Mầm non 90 %; Tiểu học 4,2 %; THCS: 4,7 %); 100% cán bộ quản lý; giáo viên trong quy hoạch đạt chuẩn về Lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước; 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ Tin học cơ bản và Ngoại ngữ bậc 2; giáo viên Ngoại ngữ đạt trình độ B2 trở lên. Đào tạo, bồi dưỡng một số giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại một số trường trọng điểm và trường chất lượng cao; 100% đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó 90% đạt từ khá trở lên (Đánh giá theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông); Giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, đáp ứng được yêu cầu của Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn và tình hình mới; Tuyển dụng đủ giáo viên cho các trường học; Tỉ lệ Đảng viên trong các trường học đạt 45% trở lên.

Về chất lượng học sinh: Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hướng tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi vào năm 2023; phấn đấu tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,5% (hiện nay là 97%); trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt 100%; trẻ em trong độ tuổi được học nhà trẻ đạt 60%.(hiện nay là 34,9 %); duy trì và giữ vững Chuẩn PCGD Tiểu học và THCS mức độ 3; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; tăng tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi hàng năm từ 2% trở lên; phấn đấu học sinh đạt các tiêu chí thanh lịch, văn minh, chủ động, sáng tạo; 100% các nhà trường thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên; phát triển khả năng tự học và học tập suốt đời hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày;  tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài  hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức
Về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: Đầu tư xây dựng mới một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đáp ứng đủ trường, đủ lớp, đủ các phòng học, các phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy và học; hàng năm, cần có kế hoạch bổ sung, sửa chữa; có đủ sân chơi, bãi tập, nhà thể chất đáp ứng các hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh; 100% các thư viện trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn, trong đó có 20% đạt thư viện Tiên tiến và Xuất sắc; 100% các trường học đảm bảo An toàn, Thân thiện, Xanh - Sạch - Đẹp và nhà vệ sinh đạt chuẩn; 100% các nhà trường được đầu tư, trang bị phần mềm quản lý dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nên tảng sô. Tập trung mục tiêu đào tạo nguôn nhân lực chât lượng cao, theo chuẩn quốc tế đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 100% các nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiếm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, liên thông của ngành.
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu.
Hội nghị đã có 15 ý kiến phát biểu thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu dự hội nghị phản biện, các ý kiến đều đồng tình với việc xây dựng Đề án và tham gia đóng góp vào một số vấn đề về bố cục của đề án, tính cần thiết của đề án, thực trạng về giáo dục trên địa bàn huyện, hạn chế và nguyên nhân, mục tiêu, nội dung và giải pháp của đề án. Đề án có tính nhân văn cao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời kiến nghị Đề án sớm được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện tháng 12/2020.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tân  – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh  tiếp thu toàn bộ ý kiến phản biện của các đại biểu dự hội nghị, đồng thời tổng hợp gửi UBND huyện Mê Linh để nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện Mê Linh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
          
                                                                                      Lê Đình Khoát

 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019