Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019.

02/10/2019 - 03:57 PM
Sáng ngày 01/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Văn Tân - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Túc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động, các mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác MTTQ Việt Nam nhằm giúp cán bộ Mặt trận các cấp trong huyện quán triệt các chủ trương, chính sách, cập nhật các kiến thức mới, nghiên cứu nội dung các chuyên đề công tác Mặt trận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nắm vững vai trò, nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, cùng nhau trao đổi học tập rút kinh nghiệm các mô hình, cách làm mới trong hệ thống Mặt trận, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của MTTQ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, giúp cán bộ Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, công tác tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân trong tình hình mới ở cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
                                                                   Lê Đình Khoát
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018