Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2020.

19/06/2020 - 04:23 PM
Ngày 19/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí: Đoàn Quang Đông – Chuyên viên, Thanh tra viên, điều tra viên Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương; Hoàng Văn Tân – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Phạm Thành Đô - HUV, Trưởng Phòng Kinh tế huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân huyện; lãnh đạo, cán bộ Phòng Kinh tế huyện; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; các đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, Chi hội trưởng Hội Nông dân các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.
 
Đ/c Đoàn Quang Đông - Chuyên viên, Thanh tra viên, điều tra viên Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương  truyền đạt nội dung hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Đông – Chuyên viên, Thanh tra viên, điều tra viên Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương  tuyên truyền  các nội dung công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương và các phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng; các nội dung tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đã có 7 đại biểu phát biểu và đặt các câu hỏi liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người tiêu dùng; trách nhiện cung cấp thông tin sản phẩm của các tổ chức,cá nhân kinh doanh hàng hóa, trách nhiệm bảo hành sản phẩm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật …
Hội nghị tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Mê Linh hiểu biết chính sách và pháp luật liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa; huy động sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
                                                                                  Lê Đình Khoát

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020