Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

20/08/2021 - 07:01 PM
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã và đang có nhiều tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để đảm bảo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc Giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Các đối tượng trên địa bàn xã An Mỹ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
Công tác giám sát được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai đến 22 xã, thị trấn. Đối tượng giám sát là UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và công tác chi trả trợ cấp hỗ trợ. Qua giám sát, huyện Mỹ Đức đã tổ chức 7 đợt cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số 1.798 đối tượng, tổng số tiền là 2.481,64 triệu đồng. Trong đó hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ 1.240 đối tượng với số tiền 1.923,64 triệu đồng; hỗ trợ theo chính sách đặc thù của huyện 558 đối tượng với số tiền 558 triệu đồng. UBND huyện đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 1370/KH-UBND ngày 27/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 kiện toàn Tổ thẩm định và thường xuyên tuyên truyền, công khai rộng rãi chính sách hỗ trợ theo quy định. UBND các xã, thị trấn đã rà soát, hướng dẫn đối tượng kê khai hồ sơ xét duyệt và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo quy định, nhất là đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm.
Đến nay, việc hỗ trợ được triển khai kịp thời theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, hợp lý giữa các đối tượng, giúp người lao động trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vì vậy tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020