Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức giao ban công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2018; tiến độ chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024

17/10/2018 - 04:55 PM
Sáng ngày 15/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2018; tiến độ chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Hữu Thước - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Văn Hội – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Công – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Các ông, bà Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 28 xã, thị trấn.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Trần Hữu Thước - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá khái quát kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2018; tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Hội nghị đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018, nghe các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phản ánh tiến độ triển khai tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, nhất là về công tác nhân sự, kinh phí và việc tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư.
Đ/c Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú xuyên phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn, các Ban công tác Mặt trận trong huyện đã đạt được 9 tháng đầu năm 2018; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm để tập trung hoàn thành. Về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ đồng chí đã ghi nhận sự chủ động, tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải bám sát Thông tri số 13-TTr/HU ngày 13/7/2018 của Huyện uỷ về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019-2024; các văn bản kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà nội. Tham mưu cho Cấp ủy; phối hợp với Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành liên quan cùng cấp chủ động triển khai thực hiện tốt từng bước, từng quy trình tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu Ban tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; chỉ đạo hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận tổ chức hội nghị kiện toàn, tổng kết công tác và chọn cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham mưu về công tác nhân sự, chuẩn bị xây dựng các văn bản Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 – 2024 và chọn cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024... Trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn để đảm bảo đúng tiến độ.                                                   
Nguyễn Duy Thanh – MTTQ huyện Phú Xuyên

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”