Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021, giao ban tiến độ và hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

03/03/2021 - 07:26 PM

Chiều 02/3/2021, Tại hội trường trụ sở Ủy ban MTTQ &các đoàn thể huyện Phúc Thọ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021, giao ban tiến độ và hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị, có đồng chí Lê Thị Toan - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 

Đồng chí Lê Thị Toan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện phát biểu chỉ đạo

 Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện phát động thi đua tập trung vào các nội dung sau: Thi đua công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Ba sạch: Nước sạch – Môi trường sạch – Nông nghiệp sạch” và Phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả cao nhất. Thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trọng tâm là tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân phản ánh đến Quốc hội và HĐND các cấp; theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc - tôn giáo. Thi đua thực hiện đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Thành phố “Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”. Tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để nâng cao hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của các địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thủ đô và của hệ thống MTTQ Việt Nam; phấn đấu tất cả các cụm thi đua đều có các công trình, phần việc chào mừng. Thi đua thực hiện công tác thông tin, báo cáo đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, những gương điển hình tiên tiến…
Nhân dịp này, các đồng chí cụm trưởng các cụm thi đua đại diện cho các xã, thị trấn trong cụm thi đua của mình đã cùng ký vào văn bản giao ước thi đua năm 2021 với tinh thần quyết tâm sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của MTTQ các cấp trong thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
Các đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử, đã có 12 ý kiến trao đổi các nội dung còn băn khoăn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bầu cử. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã trao đổi, giải đáp và thống nhất các nội dung hội nghị đã nêu.
 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới: Cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, tổ dân phố và cấp xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ủng hỗ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đảm bảo theo đúng kế hoạch và chỉ tiêu được giao, hoàn thành việc kiện toàn ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố... Đối với việc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức tốt quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo quy định. Phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Đồng chí tin tưởng với sự cố gắng, quyết tâm, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Hoàng Thị Cúc – PCT Ủy ban MTTQ VN huyện Phúc Thọ

 


Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019