Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác tham gia bầu cử

07/07/2021 - 05:22 PM
Sáng ngày 07/7/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị lần thứ V sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác tham gia Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đàm Công Lợi – PBT Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; các vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Tại hội nghị các đại biểu đã biểu quyết hiệp thương cử bổ sung 02 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 do thay đổi một số vị chuyển công tác và nghỉ công tác theo chế độ. Các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 đầu năm; chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và tổng kết công tác Bầu cử. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của TP, của huyện; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương,; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt là tuyên truyền sâu về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - PCT Thường trực Ủy ban MTTQ VN Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động và tích cực tham mưu trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân  chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền  chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền các hoạt động  đảm bảo an sinh xã hội, trật tự xã hội, đặc biệt tập trung tuyên truyền phòng chống dịch covid-19. Chủ động xây dựng kế hoạch vận động xây dựng quỹ và hỗ trợ giảm nghèo năm 2021. Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp thăm và tặng 1.428 xuất quà tết Tân Sửu cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 912 triệu đồng; hỗ trợ xây, sửa 7 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhà “Mái ấm tình thương”; cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” vận động ủng hộ được 1tỷ 20 triệu đồng, đã được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Năm” . Tích cực vận động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã giám sát 89 vụ việc, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 79 công trình; phối hợp tổ chức hòa giải thành công 129/139 vụ việc tại cơ sở. Công tác Dân tộc-Tôn giáo được quan tâm, MTTQ các cấp chủ động và kịp thời nắm bắt tình hình mâu mắc ở một số chùa; tuyên truyền đến 100% cơ sở tôn giáo thực hiện tốt không tổ chức và tập trung đông người trong thời gian giãn cách phòng chống dịch theo chủ trương của Chính phủ.
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - PCT Thường trực Ủy ban MTTQ VN Thành phố trao khen thưởng cho các tập thể
 
Trong công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện tới xã đã bám sát và thực hiện 5 bước và 3 hội nghị hiệp thương; Các hội nghị hiệp thương đều đảm bảo đúng quy trình và đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng đúng quy định; Phối hợp tổ chức 141 hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tín nhiệm đảm bảo công khai, dân chủ, đúng Luật định. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động: 21 cuộc đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 147 cuộc đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; với tổng số 21.252 lượt cử tri với 657 ý kiến. Kết quả hiệp thương lần thứ 3 giới thiệu 59 người ứng cử tại 11 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện và 911 người ứng cử tại 147 đơn vị bầu cử để bầu 543 đại biểu HĐND cấp xã. Ngày 23/5/2021 cử tri toàn huyện đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,52%. Kết quả đại biểu HĐND cấp huyện bầu được 34 vị; đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn bầu được 529 vị. Với kết quả chung đó có thành tích đóng góp của MTTQ các cấp. Tại hội nghị tổng kết công tác Bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã có 5 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đ/c Đàm Công Lợi-PBT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao khen thưởng cho các tập thể
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – PCT Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Đàm Công Lợi – PBT Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được; các đồng chí lãnh đạo thành phố và huyện đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình và dư luận xã hội để tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh ngày từ cơ sở; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục hỗ trợ gắn với thực hiện giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn nâng cao; đặc biệt tuyên truyền sâu rộng  và thực hiện tốt 5 nghị quyết và 10 chương trình củuThành ủy Hà Nội …Các đồng chí tin tưởng và chúc cho công tác Mặt trận các cấp trong huyện thành công trên tất cả các lĩnh vực.
Đ/c Nguyễn Tiến Quý-UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện trao khen thưởng cho các cá nhân
 
Tại hội nghị sơ kết công tác Mặt trận và tổng kết công tác tham gia bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng cho 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.
  
Đỗ Thị Huyền
 
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020