Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức kỳ họp thứ XVI và triển khai cuộc vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019

15/02/2019 - 06:03 PM
Chiều ngày 14/2/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức kỳ họp thứ XVI và triển khai cuộc vận động quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Tiến Quý - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
Đ.c  Nguyễn Tiến Quý - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2014-2019.
Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành kiện toàn bầu bổ sung 07  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2014-2019; kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến lần thứ 2 vào báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai, nhiệm kỳ 2019-2024 với các chương trình hành động: Tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai kế hoạch cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019. Theo kế hoạch thời gian tiếp nhận Quỹ là 30 ngày từ ngày 12/2/2019 đến ngày 12/3/2019, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương, các hộ tiểu thương và các hộ gia đình ủng hộ 01 ngày thu nhập, vận động các doanh nghiệp, các tổ chức trích quỹ công ích ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục kiện toàn bổ sung thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ đạo và hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam cấp  xã, thị trấn; tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo chính trị và thực hiện các bước chuẩn bị tốt để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ chung của huyện; tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019 theo kế hoạch./.
Đỗ Thị Huyền – MTTQ huyện Quốc Oai
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín