Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức giám sát quy trình tiếp nhận, tổ chức dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 03, số 06 Hà Nội

03/10/2019 - 04:03 PM
Thực hiện Kế hoạch liên tịch giám sát phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2019, sáng ngày 30/09/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Sóc Sơn đã tổ chức trực tiếp giám sát quy trình tiếp nhận, tổ chức dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 03, số 06 Hà Nội.
Đoàn giám sát bao gồm các đồng chí: Vương Nguyên Minh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn; Trương Văn Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các tổ chức chính trị xã hội huyện.
Cơ sở cai nghiện ma túy số 03 và số 06 đã có báo cáo bằng văn bản về quy trình tiếp nhận, tổ chức dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho học viên cai nghiện tại cơ sở.
 
Toàn cảnh tại hội nghị
Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ ưu điểm cũng như hạn chế cần khắc phục của việc tiếp nhận, tổ chức dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho học viên cai nghiện tại 02 cơ sở số 03 và số 06. Ban Giám đốc của 2 đơn vị cũng đã trao đổi những khó khăn và bất cập thực tế trong quá trình làm việc. Sau đợt giám sát, đoàn sẽ có kết luận về các tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, tổ chức dạy nghề, giáo dục phục hồi hành vi, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 03 và số 06 . Tiếp thu đề xuất của 02 đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hứa thời gian tới sẽ tăng cường sự quan tâm của địa phương với 02 cơ sở đóng trên địa bàn huyện ./.
Nguyễn Thu Hà- Ủy ban MTTQ huyện Sóc Sơn

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018