Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2019

07/06/2019 - 04:46 PM
Ngày 6 và 7/6/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt 1 năm 2019 gần 300 học viên là cán bộ Mặt trận huyện và cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn.
Dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí:  Lê Xuân Chiển – UVTT, Trưởng  ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP ; Trình Thị Kim Loan – UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; Đào Tân Lý – HUV, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị  huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
     
Đ/c Lê Xuân Chiển – UVTT, Trưởng  ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trình Thị Kim Loan - UVTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy nhấn mạnh: Mục đích của lớp học lần này nhằm thông báo kết quả Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp huyện và tuyên truyền Đại hội đại biểu  MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên cho các vị là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn sau Đại hội thành công, do đó cần phải bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là cấp cơ sở trên địa bàn huyện, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm vững nội dung và nhiệm vụ Mặt trận trong tình hình hiện nay.
Với 5 chuyên đề, lớp học được các đồng chí lãnh đạo Học viện Quốc phòng; Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở, mỗi cán bộ Mặt trận cần có lý luận chính trị áp dụng thực tiễn nhiệm vụ, kỹ năng trong nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thành viên các Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở cần có kỹ năng cơ bản về công tác vận động quần chúng nói chung và công tác Mặt trận nói riêng trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", kết thúc lớp học các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức được học vận dụng vào công tác thực tiễn ở địa phương./.
                                            Nguyễn Thị Thắm -  MTTQ huyện Thanh Trì

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018