Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ “Quỹ Biển đảo Việt Nam” năm 2021

05/04/2021 - 08:47 AM
Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển, học tập, lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân huyện Thanh Trì đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong những năm qua, các cấp, các ngành, các tổ chức và Nhân dân luôn hướng về Trường Sa, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác tại huyện đảo Trường Sa.
Thực hiện kế hoạch số 144/KH-MTTQ-BTT ngày 03/02/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã xây dựng kế hoạch và ra lời kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2021. Tính đến ngày 01/4/2021, đã có 65 đầu mối cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ Quỹ với số tiền 900 triệu đồng, đã nộp về tài khoản Quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội 518 triệu đồng.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ “Quỹ Biển đảo Việt Nam” 

Thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các xã, thị trấn vận động Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ ít nhất 1 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập.
 
                   Nguyễn Thị Thắm
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019