Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

08/02/2021 - 06:13 PM
Chiều ngày 5/2/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu biểu quyết, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo báo cáo của HĐND huyện Thường Tín, tính đến 31/12/2020, căn cứ vào dân số trên địa bàn huyện, HĐND huyện dự kiến giới thiệu số lượng 70 người ứng cử để bầu 35 đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử dưới 40 tuổi là 15 người, tỷ lệ 21,43%; phụ nữ 25 người, tỷ lệ 35,71%; ngoài Đảng 9 người, tỷ lệ 12,8%; tôn giáo 14 người, tỷ lệ 20%; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là 17 người, tỷ lệ 24,2%. Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 do HĐND huyện dự kiến.
Ông Lê Tuấn Dũng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, PCT Ủy ban bầu cử huyện huyện phát biểu
Phát biểu tại hội nghị ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đề nghị: Để hoàn thành tốt công tác bầu cử, các đại biểu chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần giới thiệu Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hiệp thương để đưa vào danh sách ứng cử đại biểu HĐND. Sau Hội nghị lần này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ có thông báo, hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, để công tác bầu cử HĐND huyện đạt kết quả tốt nhất.
Phát biểu hội nghị, ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện nhấn mạnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ quan trọng. Đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tham gia ý kiến bổ sung vào dự kiến của Thường trực HĐND huyện, sau khi hội nghị thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện thông báo, hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn, thời gian, đúng quy định của pháp luật./.
                                                         Lê Đức Anh - Ủy ban MTTQ VN huyện Thường Tín

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019