Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Ứng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

22/03/2021 - 08:08 AM
Thực hiện Hướng dẫn số 03 ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa về Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Ứng Hòa. Chiều ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện  Ứng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phần hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, Đồng chí Cao Mạnh Đồng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Ban, Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các Ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện và các Đồng chí Chủ tịch Ủy ban bầu cử, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.    
Đồng chí Cao Mạnh Đồng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trực tiếp hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Ứng Hòa. Theo đó, việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách và mời cử tri đến dự hội nghị. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị. Thời gian thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 10/4/2021.
Đ/c Cao Mạnh Đồng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện giải đáp các ý kiến tại hội nghị
Hội nghị có 05 ý kiến phát biểu đề nghị làm rõ một số nội dung: Việc lấy ý kiến nhận xét đối với người tự ứng cử ở nơi công tác, việc có đại biểu xin rút sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, việc hồ sơ nhận của các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã không đủ so với số đại biểu hiệp thương lần 1 được giới thiệu. Các nội dung đã được đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Phó bí thư Huyện ủy và đồng chí Cao Mạnh Đồng, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện giải đáp trên tinh thần luật định, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan.
Nghiêm Hòa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019