Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội, kỳ họp cuối năm 2018

27/11/2018 - 04:24 PM
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;
Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa HĐND-UBND-UBMTTQ huyện, sáng ngày 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội vào Dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2019;
Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Tiến Hoàng- UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Hiền- HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Cao Mạnh Đồng - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể, văn phòng HĐND&UBND huyện; các đồng chí trong Ban tư vấn phản biện xã hội huyện và đại diện Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.
 

                       
 
           Đồng chí Cao Mạnh Đồng - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa, triển khai nội dung công tác PBXH.
 
 Với không khí cởi mở, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, tại hội nghị đã có 11 ý kiến của các đồng chí trong Ban tư vấn PBXH; đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành, đoàn thể góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019. Các ý kiến cơ bản nhất trí việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của huyện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã phân tích và cho rằng, báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ các chỉ tiêu cụ thể so với cùng kỳ, so với NQ của HĐND huyện giao năm 2018; Chỉ tiêu không đạt cần tìm rõ nguyên nhân, lý do tại sao và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Đồng thời các ý kiến cũng đã bổ sung chi tiết, cụ thể vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong  năm 2019. Bên cạnh đó, công tác tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hiệu quả đầu tư cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế như Dự án nuôi bò 3B; Dự án trồng rau sạch; Dự án sản xuất lúa chất lượng cao cần phải được đánh giá cụ thể, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cải thiện môi trường bền vững; phát huy và nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện mở rộng các mô hình trồng rau sạch, thủy sản sạch, các giống lúa có giá trị cao như nếp thơm, J02, các mô hình nuôi bò 3B…tiến tới thực hiện nền nông nghiệp 4.0
Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Cao Mạnh Đồng - HUV,  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, xem xét đánh giá các kết quả đạt được một cách chính xác, khách quan và toàn diện, đồng thời thống nhất số liệu trong nội dung dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 để HĐND huyện xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.
Sau hội nghị góp ý kiến phản biện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển đến Thường trực huyện ủy - HĐND - UBND huyện nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Qua đó, góp phần tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện Ứng Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
 
                                                                        Nguyễn Bá Dân
                                                                   Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”