Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội

04/07/2018 - 11:32 PM

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2018 giữa HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chiều ngày 18/6/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội nghị góp ý kiến, phản biện xã hội (PBXH) vào Dự thảo báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Vân Anh – UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ngô Tiến Hoàng – UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Trần Văn Hiền – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chu Văn Trường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể, văn phòng HĐND-UBND huyện; Ban tư vấn Phản biện xã hội huyện và đại diện Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trong huyện.

Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội

 Với không khí cởi mở, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, tại hội nghị, đã có 7 ý kiến của các đồng chí trong Ban tư vấn PBXH; đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành, đoàn thể góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Các ý kiến cơ bản nhất trí việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của huyện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã phân tích và cho rằng, báo cáo cần đánh giá ngắn gọn và đầy đủ các chỉ tiêu cụ thể so với cùng kỳ, so với Nghị quyết của HĐND huyện giao năm 2018; nguyên nhân, lý do tại sao và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; Đồng thời, các ý kiến cũng đã bổ sung chi tiết, cụ thể vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản cần phải được đánh giá cụ thể, đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với cải thiện môi trường bền vững; cần tập trung các giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tiếp tục thực hiện mở rộng các mô hình trồng rau sạch, thủy sản sạch, các giống lúa có giá trị cao như nếp thơm, J02, các mô hình nuôi bò 3B…tiến tới thực hiện nền nông nghiệp 4.0

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Hoàng Thị Vân Anh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến phản biện của các đại biểu; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, xem xét đánh giá các kết quả đạt được một cách chính xác, khách quan và toàn diện đồng thời thống nhất số liệu trong nội dung dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 để HĐND huyện xem xét thông qua trong kỳ họp sắp tới.

Sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển đến Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Qua đó, góp phần tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2018, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

                                                                        Nguyễn Bá Dân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”