Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2019

23/02/2019 - 06:48 PM
Sáng ngày 22/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác MTTQ năm 2019 đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa 29 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, thống nhất nội dung chương trình MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng năm 2019; kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và tiêu chí chấm điểm thi đua xã, thị trấn năm 2019; công tác vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”…
 
Đ/c Cao Mạnh Đồng - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 217; 218 của Bộ Chính trị về quy định MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình; 03 Kế hoạch của Huyện ủy Ứng Hòa nhăm thực hiện 08 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong toàn Thành phố.  Các cấp MTTQ trong huyện xác định chương trình hành động: Chủ động xây dựng Chương trình phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ với HĐND; UBND; các tổ chức thành viên; các cơ quan, ban ngành có liên quan năm 2019. Thực hiện các hoạt động giám sát, phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư….Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.
Cụ thể là MTTQ từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện các kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đôn đốc, tham mưu, hỗ trợ 173 hộ hộ nghèo; người có công xây dựng nhà ở trong năm 2019 với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ; các tổ chức Chính trị - xã hội và nhân dân tại 2 cụm kinh tế trong huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn huyện; tập trung cao cho công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam huyện dự kiến trong tháng 4 /2019. Đặc biệt đẩy nhanh kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam”, tính đến thời điểm này toàn huyện đã vận động ủng hộ được 80 triệu đồng.
Tại hội nghị, đ/c Cao Mạnh Đồng – UTVU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá tóm tắt kết quả công tác tháng 01, 02/2019 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ huyện đến cơ sở đồng thời thực hiện việc ký kết giao ước thi đua giữa 29 xã, thị trấn năm 2019 trước sự chứng kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện./.
                                                                     Nguyễn Bá Dân

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019