Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

30/10/2020 - 05:15 PM
Ngày 29/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020.
Dự khai mạc có: Tiến sỹ Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và hơn 200 học viên là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng ban công tác Mặt trận 14 phường.
Năm 2020, sau khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Thành ủy Hà Nội và Đề án số 02-ĐA/QU ngày 10/10/2019 của Quận ủy Ba Đình về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố và kiện toàn sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Ba Đình”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở trong việc kiện toàn các ban công tác Mặt trận. Đến nay, việc kiện toàn đã hoàn thành với 151 ban công tác Mặt trận tại 14 phường.
Để đảm bảo cho hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận với một số nội dung trọng tâm như: Giới thiệu về Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác Mặt trận; giới thiệu về hoạt động của Ban công tác Mặt trận tại các địa bàn dân cư. Đây là những nội dung thiết thực, cần thiết đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận tại cơ sở, do vậy đã nhận được sự đồng tình và tham dự đông đủ của hệ thống MTTQ quận và phường.
 
                                                                      Ủy ban MTTQ quận Ba Đình
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019