Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

22/10/2021 - 02:09 PM
Ngày 21/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021.
Dự và làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Tham gia lớp tập huấn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình, ủy viên Ủy ban MTTQ 
Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường và trưởng ban công tác Mặt trận 151 địa bàn dân cư thuộc quận.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo viên lớp tập huân
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lớp tập huấn được thực hiện trực tiếp tại hội trường tầng 5 Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận và trực tuyến xuống phòn học tầng 4 của Trung tâm, đảm bảo giãn cách, thực hiện công tác phòng, chống dịch.
Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận quận Ba Đình đã được nghe giảng viên chia sẻ 2 nội dung:
Một là, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động để thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nhất là công tác vận động ủng hộ các loại quỹ do MTTQ phát động.
Hai là, mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và hình thức, cách thức tổ chức Ngày hội để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại từng địa bàn.
Thông qua lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2021, đã trang bị những kiến thức bổ ích, cần thiết về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ đó vận dụng để tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
                                                                   Cao Quế Hương
 
                                                                            
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020