Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy họp thống nhất các nội dung tuyên truyền Đại hội.

01/02/2019 - 06:08 PM
Chiều ngày 29/01/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức họp tiểu ban tuyên truyền mở rộng với các thành viên trong tiểu ban và các đồng chí Chủ tịch MTTQ Việt Nam các phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.
 Trên cơ sở các nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai một số nội dung cụ thể: Tuyên truyền trực quan từ ngày 01/3-10/3/2019, banner treo tại các tuyến đường chính; trước trụ sở Quận ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận; trên bảng led của các phường; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các phường và cổng thông tin điên tử quận; thống nhất về trang trí khánh tiết tại Nhà văn hóa – Trung tâm VH-TT quận, nơi diễn ra Đại hội. Triển khai chương trình văn nghệ tại Đại hội và chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội... Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu tham gia đóng góp và đi đến thống nhất cao với các nội dung triển khai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
 
    Đ/c Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Tiểu ban tuyên truyền và cũng đề nghị các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả, đảm bảo thời gian về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để góp phần tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024./.
                                                       Phạm Thị Lâm Anh – MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”