Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy khai mạc lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2020

28/07/2020 - 10:30 AM
Sáng ngày 28/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận mở lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2020. Dự lớp tập huấn có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh -  UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 phường; 210 Trưởng Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư; cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Lớp tập huấn được diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/7/2020), với các nội dung: Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp; Vị trí, vai trò của Ban công tác Mặt trận địa bàn dân cư; Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” trong hệ thống MTTQ; một số hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Với các nội dung trọng tâm triển khai trong năm 2020, thông qua lớp tập huấn, cán bộ MTTQ các cấp quận được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn dân cư để triển khai công tác Mặt trận đạt hiệu quả thiết thực.
                                                        y ban MTTQ quận Cầu Giấy
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019