Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy ký giao ước thi đua chương trình thống nhất hành động năm 2019.

18/01/2019 - 06:32 PM
Ngày 15/01/2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức ký giao ước thi đua 8 phường; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và các đoàn thể chính trị - xã hội quận ký kết thống nhất Chương trình phối hợp hành động năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận.
Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của Thủ đô, đất nước, đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy lần thứ V tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ủy ban MTTQ Việt Nam 8/8 phường ký giao ước thi đua với 6 nội dung trọng tâm: Phát động, đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Bùi Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố  và các đồng chí lãnh đạo quận chứng kiến Lễ ký giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường quận năm 2019.
Nhằm tạo sự phối hợp thống nhất đồng bộ phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. MTTQ quận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã ký kết thống nhất chương trình hành động với 4 nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất ký kết, các đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình để triển khai có hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của quận năm 2019.
MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019