Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

23/03/2019 - 03:01 PM
Thực hiện Thông tri số 15 - TT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường Vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt nam các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 205/KH- MTTQ-BTT ngày 21/6/2018 của Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Hà Nội về tổ chức đại hội MTTQ Việt nam các cấp ở Thủ đô tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2019 – 2024); Thông tri số 09 - TT/QU ngày 04/7/2018 của Quận ủy Cầu Giấy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt nam các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kế hoạch số 52/KH-MTCG, ngày 04/7/2018 về việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt nam các cấp quận Cầu Giấy tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Chiều ngày 21 và sáng 22/3/2019, tại Nhà văn hóa Trung tâm văn hóa – thể thao quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Đến dự Đại hội: Bà Nguyễn Lan Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Phong – UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Ông Vũ Hồng Khanh – PCT Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên UVTV Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Trưởng các ban Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Các ông bà đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 29 quận, huyện. Đại biểu Quận có Ông Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Ông Bùi Tuấn Anh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các Ông, Bà trong Ban thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND,  Trưởng các ban ngành, đoàn thể quận. Đại biểu phường có các Ông, Bà là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, MTTQ, Trưởng công an các phường và 193 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức, tầng lớp nhân dân, trí thức, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu…đã được hiệp thương cử tại Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và các tổ chức đoàn thể, đơn vị được phân bổ.
Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội đã tiến hành các nội dung theo đúng quy định; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019, xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVII, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận khóa V và đóng góp sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Đã hiệp thương cử 53 vị vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã họp Hội nghị thứ nhất hiệp thương cử Chủ tịch, các PChủ tịch và UVTT MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Nguyễn Thị Thanh – UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận khóa IV tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận khóa V. Tại Đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã công bố quyết định tặng giấy khen và thưởng cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019; Uỷ ban MTTQ Quận khóa IV đã đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện xuất sắc các chương trình thống nhất hành động; nhiệm kỳ mới 2019- 2024, do điều kiện công tác và nghỉ chế độ, nên một số vị Uỷ viên Uỷ ban khóa IV không tiếp tục tham gia Ủy ban MTTQ khóa V.        Đại hội trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của 22 ông, bà ủy viên Uỷ ban MTTQ khóa IV, và tặng hoa, quà cho các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV không tham gia nhiệm kỳ mới.
 
Bà Nguyễn Lan Hương – UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội quận.
Đại hội rất vui mừng và phấn khởi được các vị lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ  Việt Nam Thành phố Hà Nội, và quận Cầu Giấy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Bà Nguyễn Lan Hương – UVTV – Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội và Ông Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu ghi nhận, động viên những thành tích, những đóng góp của MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các vị chỉ ra những tồn tại, hạn chế và định hướng công tác, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Ông Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ cho Đại hội
Đoàn chủ tịch thay mặt Đại hội đã nhận lẵng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội của Lãnh đạo Thành phố, Quận. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  đã đề ra. Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hướng dẫn của MTTQ TP Hà Nội, sự quan tâm lãnh đạo của Quận uỷ, sự tạo điều kiện của HĐND, UBND Quận, sự phối hợp của các phòng, ban ngành của quận và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng phát triển bền vững.
Quận Cầu Giấy
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018