Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa sơ kết hoạt động, Ban Thanh tra Nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm 2019.

18/07/2019 - 03:02 PM
Sáng ngày 17/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) 06 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.
Dự có các đồng chí: trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Ban Dân vận Quận ủy; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận, Thanh tra quận; Trưởng Ban TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02-212 của 21 phường trên địa bàn quận.
06 tháng đầu năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoạt động Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ luôn gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban TTND phường đóng vai trò quan trọng, giúp chính quyền địa phương khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, chấn chỉnh những tiêu cực của cán bộ, góp phần xây dựng chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân cũng được chú trọng. Mọi đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, khi gửi đến Mặt trận đều được xem xét, nghiên cứu nghiêm túc và xử lý, phân loại và chuyển đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; đồng thời, tổ tiếp dân của Mặt trận các cấp tích cực tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường đã triển khai nhiều hoạt động như: Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về công tác cải cách hành chính; việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận; việc triển khai và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong quận ...   
Ban TTND  đã giám sát 65 cuộc, phát hiện 7 vụ vi phạm, kiến nghị giải quyết 7 đơn; đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 7 đơn (đạt 100 %). Hòa giải 47/52 (đạt 90,3%) trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Nội dung đơn thư tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, xây dựng; tính đến nay 21/21 phường hoàn thành việc tổ chức tổng kết hoạt động TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2017-2029, bầu Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2019-2021. Ban GSĐTCCĐ giám sát 60 công trình; trong đó có  3 công trình vi phạm, khắc phục và xử lý vi phạm 3 vụ; phối hợp giám sát các lĩnh vực khác như quản lý đất đai 28 vụ; thực hiện quy chế dân chủ 35 vụ; không có dấu hiệu tham nhũng đề nghị cơ quan có chức năng xem xét giải quyết. Ban Đề án 02-212 phường hoạt động phối hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật được Mặt trận và các ngành đoàn thể phối hợp triển khai tốt, thông qua nhóm nòng cốt; qua các hội nghị, các cuộc họp để tuyên truyền, nhiều hình thức đa dạng phong phú như văn hóa văn nghệ, tọa đàm, nói chuyện, được triển khai thường xuyên từ tổ dân phố. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, cấp quận, phường đã tổ chức được 47 cuộc tuyên truyền với 3.219 lượt người tham gia.
Tại hội nghị, đã có 06 ý kiến trao đổi trực tiếp về một số nội dung công tác 6 tháng cuối năm và nêu một số khó khăn, biện pháp trong phối hợp triển khai hoạt động GSĐTCCĐ.
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh nhấn mạnh Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào nề nếp. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ; phát hiện và phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết của Quận ủy, HĐND, UBND, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Chương trình hành động toàn khóa MTTQ Việt Nam phường, quận nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình công tác, sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chính trị, kinh tế - xã hội của quận năm 2019. Đồng thời, tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ và nhân dân tại cơ sở để góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 của quận.
Minh Hồng  

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018