Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019.

07/04/2019 - 11:07 AM
Sáng ngày 05/4/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Việt Quân - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Phạm Hồng Tuyết - QUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV.
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019 với các nội dung: Kiện toàn Ủy viên và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XV, nhiệm kỳ 2014-2019; Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa mới; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP; Thảo luận góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XV, nhiệm kỳ 2014-2019.
Tại hội nghị, dồng chí Đỗ Trọng Nam – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đọc tờ trình về việc bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Theo đó, đề nghị bổ sung đồng chí Đinh Nguyên Mạnh sinh năm 1974, QUV, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thổ Quan tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Với sự đồng thuận, nhất trí cao, 100% đại biểu dự hội nghị đã hiệp thương, thống nhất cử đồng chí Đinh Nguyên Mạnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XV, nhiệm kỳ 2014-2019.
Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV đã xây dựng và trình Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Kết quả 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhất trí biểu quyết thông qua Đề án. Có 02 ý kiến tại hội nghị và 15 ý kiến bằng văn bản đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực.
Minh Hồng

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”