Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng, Đề án 02 -212 năm 2020”

27/06/2020 - 10:08 AM
Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng cán bộ năm 2020 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, ngày 26/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Thanh tra nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ); Đề án 02-212 năm 2020” cho 353 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Ban TTND, GSĐTCCĐ; Đề án 02-212 của 21 phường.
Tới dự khai mạc lớp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Điệp - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Chu Tuấn Anh - QUV, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Điệp - Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phổ biến nội dung tập huấn.
 
Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Điệp hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát của Ban TTND theo Luật Thanh tra; các Nghị định; Thông tri hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại phường; kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; hướng dẫn quy trình để tổ chức 01 cuộc giám sát, xác minh theo đúng quy định của pháp luật; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hoạt động giám sát của một số Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tiêu biểu trên địa bàn TP để các đại biểu tham khảo, vận dụng khi thực hiện tại đơn vị.
Sau 01 ngày học tập nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần đổi mới, thiết thực, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác công tác
 TTND, GSĐTCCĐ; Đề án 02-212 năm 2020 đã cơ bản hoàn thành những nội dung, mục tiêu đề ra. Hội nghị tập huấn đã góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao trình độ, năng lực và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ở cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò của 02 ban. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, phát huy dân chủ, thực hiện phương thức dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, từng bước đưa luật pháp chính sách vào cuộc sống xã hội. Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh./.
                                                      Ủy ban MTTQ quận Đống Đa

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019