Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019.

12/04/2019 - 10:23 AM
Việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, kịp thời quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBNH) ở cơ sở nên các hội nghị từ tổ dân phố đến phường đã thành công tốt đẹp đạt yêu cầu đề ra. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ quận đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò tích cực, chủ động trong việc phối hợp với UBND để xây dựng, triển khai kế hoạch. Đồng thời, hướng dẫn cụ thể, trực tiếp tham dự để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt tồn tại của hội nghị tổ dân phố. Kết quả: Có 761/761 Tổ đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân ở Tổ dân phố. Có 48216 hộ dân dự họp tại các tổ dân phố, đạt tỷ lệ hộ dân dự họp toàn Quận là 66,3%. Nhiều phường đạt tỷ lệ hộ dân dự họp ở tổ dân phố cao như: Phố Huế, Đồng Nhân, Bùi Thị Xuân, Vĩnh Tuy, Lê Đại Hành… 20/20 phường đã hoàn thành tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường đạt 100%. Có 2126 đại biểu dự Hội nghị ĐBND ở phường (đạt tỷ lệ 95,9%), trong đó có  563 đại biểu là người lao động, buôn bán, tôn giáo (chiếm  26,4 %).
Tại các Hội nghị ĐBND ở các tổ dân phố tập trung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND ở tổ trong năm 2018. Hội nghị ĐBND đã tiếp thu được nhiều ý kiến nhân dân tham gia bàn việc xây dựng đời sống văn hoá tại cộng đồng dân cư, nơi mình sinh sống. Các hội nghị tại tổ dân phố đều diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ với tổng số 2926 ý kiến tham gia phát biểu. Các ý kiến “bàn” tập trung vào các nhóm vấn đề: nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận. Tại hội nghị ở phường có 109 tham luận và ý kiến phát biểu tại hội nghị, các ý kiến đều có chất lượng, trên tinh thần thẳng thắn và mang tính xây dựng cao, đặc biệt đã nêu lên nhiều vấn đề cụ thể trong việc xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống, hành vi ứng xử của người Hà Nội.
Thông qua hoạt động này đã nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thiết thực hưởng ửng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và  nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh .
                                                                            Hương Giang

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”