Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ khóa III năm 2018

09/11/2018 - 10:05 AM
Ngày 08/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận mở lớp tập huấn nghiệp vụ khóa III năm 2018.
Dự lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; Lâm Anh Tuấn -  UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 phường; thành viên Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ); cán bộ, chuyên viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Đ/c Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt tại lớp tập huấn.
Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Chức - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã hướng dẫn nghiệp vụ  công tác TTND, GSĐTCCĐ và Luật hòa giải ở cơ sở với các nội dung: Những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; tổ chức và hoạt động của Ban TTND theo Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; tổ chức và hoạt động Ban GSĐTCCĐ theo Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.
Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm những kiến thức cơ bản, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn dân cư để triển khai công tác đạt hiệu quả thiết thực.
                                                          Quỳnh Nguyễn - MTTQ quận HBT

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018