Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng

12/06/2020 - 11:22 AM
Sáng ngày 11/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trung - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội của quận, các tổ chức thành viên; thành viên Ban tư vấn và các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường.
Tại hội nghị, đã có 26 ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện; các ý kiến cơ bản cho rằng dự thảo các văn kiện được chuẩn bị rất công phu, chi tiết, bố cục chặt chẽ, trình tự khoa học; các nhận định, đánh giá tổng quát đã làm nổi bật nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng thống nhất chọn phương án 1 (trong phần mục tiêu cụ thể tại trang 12) nhưng cần bổ sung thêm phần tình hình dịch bệnh và thiên tai có diễn biến phức tạp khó lường; nên quan tâm vào vấn đề đoàn kết dân tộc, chủ yếu tập trung vào xây dựng con người, thế trận lòng dân; đề nghị cần đẩy mạnh các giải pháp cụ thể về công tác môi trường, công tác giáo dục gắn với thị thường lao động và đẩy mạnh phát triển kinh tế biển…
Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận ghi nhận các ý kiến đóng góp tích cực, tâm huyết và chất lượng của các đại biểu dự hội nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Quận ủy Hai Bà Trưng.
                                                           Hồng Hạnh

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019