Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được hơn 2,831 tỷ đồng.

11/04/2019 - 10:22 AM
Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-MTTQ-BTT ngày 16/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “ Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai tới hệ thống MTTQ từ quận tới cơ sở, các cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Dân, Đảng quận và UBND quận. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ công nhân viên, người lao động, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Kết quả, toàn quận đã vận động được hơn 2,831 tỷ.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã kịp thời nộp toàn bộ số tiền vận động được lên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội theo đúng tiến độ. Theo tổng hợp của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã đạt kết quả vận động Quỹ cao dẫn đầu TP.
Việc triển khai vận động Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng của TP. Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ quận đến cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc vận động ủng hộ quỹ. Việc triển khai vận động Quỹ đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán và thời gian vận động ngắn nhưng quận đã vận động ủng hộ Quỹ đạt kết quả cao dẫn đầu thành phố, góp phần cùng TP chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo Trường Sa.
Hương Giang

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019