Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị giao ban công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường

16/10/2018 - 05:22 PM
Nhằm thời kịp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội, ngày 09/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tổ chức hội nghị giao ban công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường.
Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024:
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam, ngay sau khi nhận được các văn bản của Trung ương, Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và ban hành Thông tri số 11-TT/QU ngày 28/6/2018 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2019-2024 và triển khai tới Ban Thường vụ Đảng ủy 18 phường. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã chủ động xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 tới các tổ chức chính trị - xã hội quận và các phòng, ban, ngành quận có liên quan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường, Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) 163 địa bàn dân cư.
Cùng với công tác triển khai các văn bản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phân công các đồng chí trong Ban Thường trực thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ và kiểm tra đôn đốc các phường tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho Đại hội MTTQ Việt Nam các phường; thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam cấp quận, xây dựng dự thảo các văn bản phục vụ Đại hội.
Theo kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường và Đại hội MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận dự kiến tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam quận  vào tháng 5/2019 và chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam làm điểm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường, nhiệm kỳ 2019-2024, thời gian dự kiến từ 15/11 đến 20/11/2018. Về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam phường: có 01 phường tổ chức tháng 11/2018 là phường Cửa Nam (đơn vị làm điểm); có 04 phường tổ chức trong tháng 12/2018 gồm: Đồng Xuân, Hàng Buồm, Phúc Tân, Phan Chu Trinh; 13 phường còn lại tổ chức trong tháng 01/2019: Chương Dương, Cửa Đông, Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đều lựa chọn 01 Ban CTMT làm điểm tổ chức hội nghị Ban CTMT, thời gian hoàn thành hội nghị Ban CTMT địa bàn dân cư trước khi tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường là 15 ngày.
Qua buổi giao ban, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường đã báo cáo tiến độ chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam phường mình và những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị Đại hội.
Đồng chí Lê Hồng Phú báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phú - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận sự chủ động vào cuộc tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường và đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam phường để đảm bảo đúng tiến độ.
                                                                   Ngọc Thành - MTTQ quận Hoàn Kiếm

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”