Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh

12/05/2019 - 06:21 PM
Sáng ngày 9/5/2019, tại hội trường Ban chỉ huy Quân sự quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với Ban chỉ huy Quận sự quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2019 tới cán bộ Mặt trận các cấp quận nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ MTTQ trên địa bàn quận nắm vững đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố Quốc phòng và An ninh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong tác chiến phòng thủ. Nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.
Dự hội nghị có: Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Văn Hậu – Giảng viên Học viện chính trị - Bộ quốc phòng đồng thời là báo cáo viên của hội nghị; Nguyễn Anh Cường – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trung tá Lưu Thanh Hải – Phó chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.
Tại hội nghị, đồng chí báo cáo viên trao đổi về những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng 2018; những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh. Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng và An ninh.
Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề Nhân dân đang quan tâm. Hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và nhất là vấn đề "chống diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, từ đó xây dựng tinh thần cảnh giác cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết, xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
  Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2018Công ty tháo dỡ công trình uy tín