Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức Quốc phòng và An ninh

29/06/2020 - 03:41 PM
Sáng ngày 29/6/2020, tại chùa Khuyến Lương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai phối hợp với Ban Chỉ huy Quận sự quận tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức Quốc phòng và An ninh.
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá, thạc sỹ Nguyễn Văn Hậu – Giảng viên Học viện chính trị - Bộ Quốc phòng; Phạm Ngọc Tiến - Ủy viên BNT Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Đặng Hồng Khánh – Ban Chỉ huy quân sự quận; Đại đức Thích Nguyên Thanh – Trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận và hơn 100 đại biểu là các vị Tăng, ni, Phật tử trên địa bàn quận.
Đồng chí báo cáo viên trao đổi về tình hình thời sự hiện nay trong nước như quốc tế cũng như  đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Tại hội nghị, báo cáo viên và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề nhân dân đang quan tâm. Hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho các chức sức phật giáo, tín đồ, phật tử và nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và nhất là vấn đề "chống diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, từ đó xây dựng tinh thần cảnh giác cao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
  Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019