Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền năm 2020 tại kỳ họp thứ 18 HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

19/12/2020 - 04:32 PM
Kỳ họp thứ 18 HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 2 ngày 17-18/12/2020. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch HĐND quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 12 HĐND Thành phố; Trần Thanh Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nan quận Nam Từ Liêm và các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể, các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị thuộc quận và 28/34 đại biểu HĐND quận; lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.
Tại kỳ họp, đồng chí Trần Thanh Hải – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thông báo kết quả xây dựng chính quyền năm 2020 và một số vấn đề chung của cử tri và Nhân dân quan tâm.
Năm 2020, Nhân dân trên địa bàn quận tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành, quản lý của Nhà nước; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của quận ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo; các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo được quan tâm; khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố và tăng cường; các hoạt động đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Phấn khởi trước sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; vui mừng trước thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Tuy nhiên năm 2020, còn có nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn quận ổn định; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vấn đề lớn, phức tạp phát sinh trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt, không ghi nhận ca dương tính xảy ra trên địa bàn và thực hiện tốt công tác tổ chức cách ly tại các điểm của Thành phố trên địa bàn quận đảm bảo đúng quy định không để xẩy ra bất kỳ sai sót nào; công tác triển khai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch đã hoàn thành đảm bảo đúng quy định, đến nay không có đơn thư, khiếu nại nào liên quan. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid - 19 và  ủng hộ Nhân dân Miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ, đã có nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa trong cộng đồng với tổng số tiền lên đến hơn 6 tỷ đồng ... Với kết quả đó, đã khẳng định được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền quận Nam Từ Liêm.
 
      Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Quận ủy, ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai bài bàn, đi vào nề nếp. Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã tổ chức 11 hội phản biện xã hội đối với dự thảo Chương trình, Đề án của UBND các cấp trên địa bàn; MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức 11 hội nghị đối ngoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đã tổ chức thành lập các đoàn giám sát UBND từ quận đến các phường về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định.
Trong năm, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ để thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở như: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là các hoạt động của chính quyền; giám sát các công trình xây dựng cơ bản tại địa phương; tham gia hoà giải các vụ việc tranh chấp dân sự, các mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng dân cư… góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân các phường đã tham gia giám sát 35 vụ; phối hợp hòa giải 97 vụ, trong đó 75 vụ hòa giải thành (đạt 77,3%). Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 50 cuộc; đã phát hiện và kiến nghị khắc phục 3/4 vụ vi phạm. Đồng thời phối hợp giám sát trên các lĩnh vực khác như: lĩnh vực trật tự xây dựng 47 vụ; quản lý đất đai 37 vụ; thực hiện dân chủ ở cơ sở 33 vụ.
Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận được duy trì thực hiện nghiêm túc. Ban thường trực Ủy ban MTTQ từ quận đến các phường đều phân công lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm làm việc của Ủy ban MTTQ các cấp định kỳ hàng tuần vào thứ 3 và thứ 5. Thực hiện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trong việc giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần quan trọng cho Ủy ban MTTQ các cấp tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong năm, MTTQ toàn quận đã tiếp nhận được 113 đơn thư, trong đó gồm 04 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 103 đơn kiến nghị, phản ánh (09 không thuộc thẩm quyền đã được chuyển đến cơ quan chức năng và đã giải quyết 5/9 đơn, 4/9 đơn đang xử lý; các đơn còn lại đã được MTTQ tiếp nhận, hướng dẫn).
Tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đề nghị Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND quận cần tăng cường hơn nữa việc thực hiện chức năng giám sát, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, cần có chương trình tái giám sát, thẩm tra việc thực hiện các kết luận, các kiến nghị mà đoàn giám sát đã nêu và cần tập trung giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng đề nghị HĐND, UBND quận quan tâm đến các đề xuất, kiến nghị và cử tri và Nhân dân quan tâm như: Tiếp tục đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đủ điều kiện, các hộ sử dụng đất xen kẹt, đất ao, đất vườn phù hợp quy hoạch đất ở; Tăng cường quản lý các chung cư, hoạt động các ban quản trị và bầu Ban quản trị; làm việc vài giải quyết triệt để đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân để giải quyết tình trạng tồn đọng rác, việc thu gom rác không đảm bảo thời gian, công nhân đình công không thu gom rác; Tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các phường và nhà văn hóa tại các tổ dân phố. Quan tâm bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa tại vị trí hợp lý trên địa bàn các tổ dân phố. 
Ủy ban MTTQ quận Nam Từ Liêm
 

 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019